برنج

برنج دمسیاه جزین
1,080,000 تومان
برنج دودی کوهستان
880,000 تومان
برنج شیرودی جزین
790,000 تومان
برنج طارم جزین
1,080,000 تومان
برنج عنبربو جزین
720,000 تومان
برنج فجر جزین
900,000 تومان
برنج قهوه ای جزین
460,000 تومان
برنج کشت دوم جزین
1,300,000 تومان
برنج هاشمی جزین
1,080,000 تومان

ورود یا عضویت

آواتار موبایل
منوی اصلی x