برنج

برنج دمسیاه جزین
1,150,000 تومان
برنج دودی کوهستان
930,000 تومان
برنج شیرودی جزین
810,000 تومان
برنج طارم جزین
1,150,000 تومان
برنج عنبربو جزین
760,000 تومان
برنج فجر جزین
920,000 تومان
برنج قهوه ای جزین
470,000 تومان
برنج کشت دوم جزین
1,400,000 تومان
برنج هاشمی جزین
1,150,000 تومان

ورود یا عضویت

آواتار موبایل
منوی اصلی x